top of page

Tekerlek Profil Ölçüm Cihazı

Wheel Profile Measuring Device

www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com

Lazer profilometre, ray tekerlek flanşının (kalınlık, eğim, yükseklik), jant / lastik kalınlığının geometrik parametrelerini ölçmek ve tekerlek rulosu yüzeyinin tam profilini almak için kullanılır.

Cihaz veri depolama ve işleme aşınma tekerlek setleri için veritabanı ve yazılım paketi ile birlikte verilir.

This laser profilometer is employed for measuring geometrical parameters of the rail wheel flange (thickness, slope, height), rim/tire thickness and for taking full profile of the wheel roll surface.

This device is supplied with database and software package for wheel sets wear data storage and processing.

bottom of page