top of page

Tekerlek Çapı Ölçüm Cihazı

Wheel Diameter Measuring Device

www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com

Bu elektronik cihaz, tekerlek  çember çapını ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçümler, tekerlek seti sökülmeden, dışarı almadan ve açılmadan doğrudan hadde stoğunda tren üzerinde yapılır.

 

Çapın ölçümü, tam tekerlek kapsamı olmaksızın "üç nokta" tekniğine göre gerçekleştirilir.

 

Bu cihaz, tekerlek çapının değerini göstermek için sayısal ekran içerir. İstenirse  IDK-BT ekranı, sonuçları tekerlek seti aşınma veritabanı yönetim sistemine aktarmak için Bluetooth (Ops.)  arayüzü de içermektedir.

This electronic device is designed for measuring wheel rolling circle diameter.

Measurements are made directly on rolling stock without wheel set roll-out. The measurement of the diameter is performed according to the "three points" technique, without the complete wheel coverage. This device contains numeric display to show the value of the wheel diameter. IDK-BT display contains Bluetooth (Opt.) interface for transfer results into wheel-set wear database management system.

bottom of page