top of page

Ray Profili Ölçüm Cihazı

Railway Profile Measuring Device

www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com
www.tekmarail.com

Portatif lazer Raylı Profilometre  (PRP), ray başı hareketli yüzünün enine kesitinin temassız kaydı için tasarlanmıştır.

PRP'nin ana işlevleri şunlardır:

• Çalışma rayı yüzeyi yüzeyinin kesit profili hakkında bilgi edinilmesi,

• Ray başı hareket yüzünün tam profil taraması ve analizi,

• Gerçek ve yeni kesişimin birleştirilmiş grafik görüntülerinin görselleştirilmesi,

Portable laser rail profilometer (PRP) is designed for non contact registration of cross-section of the railhead acting face.

The main functions of PRP are;

• obtaining the information on the cross-section profile of the working railhead surface,

• full profile scanning and analyze of the railhead acting face,

• visualization of the combined graphical images of actual and new crosssection,

bottom of page